Home \ Outreach \


Novos estudos científicos en materia de diagnóstico e control da tuberculose bovina. Perspectivas de futuro

Oral communication in Xornada técnica de actulaización sobre a tuberculose bovina para o persoal verterinario da Consellería do Medio Rural

June 28th, 2017

Romero B.Participants:

Universidad ComplutenseServicio de Micobacterias (MYC). Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET). Universidad Complutense (UCM).


Link to Xornada técnica de actulaización sobre a tuberculose bovina para o persoal verterinario da Consellería do Medio Rural

publiDB

Xornada técnica de actulaización sobre a tuberculose bovina para o persoal verterinario da Consellería do Medio Rural


Jun 28th - July 28th, 2017

TITLE: Novos estudos científicos en materia de diagnóstico e control da tuberculose bovina. Perspectivas de futuro


TYPE: Oral communication


AUTHORS: Romero B.


Beatriz Romero Martínez

DATE: June 28th, 2017


CITE THIS COMMUNICATION:

Romero B. Novos estudos científicos en materia de diagnóstico e control da tuberculose bovina. Perspectivas de futuro. Xornada técnica de actulaización sobre a tuberculose bovina para o persoal verterinario da Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia, June 28th, 2017. (Oral communication)


UNITS: