Sheep as a Potential Source of Bovine TB: Epidemiology, Pathology and Evaluation of Diagnostic Techniques

1 de diciembre de 2016

Investigación publicada en Transboundary and Emerging Diseases.

Enfermedades emergentes

1 de diciembre de 2016

Ponencia en XXVIII Congreso Nacional de la Federación Española de Estudiantes de Farmacia (FEFF)

Novos estudos científicos en materia de diagnóstico e control da tuberculose. Perspectivas de futuro

30 de noviembre de 2016

Comunicación oral en Xornada Técnica Red Alerta de Galicia Actualización sobre a Tuberculose Bovina